Marc De Graeve | Statements
1302
page-template-default,page,page-id-1302,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,menu-animation-underline,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

 marc de graeve  –  Statements

Complexiteit en techniciteit worden vaak geassocieerd met een hoogstaander niveau of een betere kwaliteit. Bach’s muziekstukken zijn gelaagd en bulken van de symboliek.  In de muziekwereld worden ze als de hoogste vorm van kunst beschouwd.  Om ze uit te voeren, is virtuositeit nodig; om ze te begrijpen en te appreciëren, een meer dan gemiddelde intelligentie. In de teken- of schilderkunst is het niet anders.  Hoe meer kunstenaars hun technisch kunnen demonstreren of etaleren, hoe hoger de waardering.

Precies omdat het bij abstracte kunst om eenvoud en essentie gaat, zal het nooit algemeen aanvaard zijn als hoogstaande kunst. De werken zijn meestal bewust ongecompliceerd, ontdaan van elk detail, om de kern van een onderwerp uit te vergroten of kenmerken te accentueren. Abstraheren vraagt dus om andere gaven en abstracte kunst vraagt om een verschillende inspanning van het publiek. Abstracte kunst kan dus ook niet op eenzelfde lijn geplaatst worden als figuratieve kunst.

Goede abstracte kunst onderscheidt zich van minder goede door een combinatie van beheersing van het gebruikte materiaal, kleurenkennis, compositie, persoonlijkheid en gedecideerdheid. Elk van deze eigenschappen is aanwezig, zij het in verschillende mate.

Het werk van een goed abstract kunstenaar is consistent, weet een permanent hoog niveau aan te houden, zonder uitschieters.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————

 Complexity and technicality are often associated with a higher level or better quality. Bach’s pieces are layered and bursting with symbolism. In the music world they are considered the highest form of art. To perform them, virtuosity is needed; to understand and appreciate them, more than average intelligence. It is no different in drawing or painting. The more artists can demonstrate or display their technical skills, the higher the rating.

Precisely because abstract art is about simplicity and essence, it will never be universally accepted as high-quality art. The works are usually consciously uncomplicated, stripped of every detail, to enlarge the core of a subject or to accentuate features. So abstracting requires other gifts and abstract art requires a different effort from the audience. Abstract art can therefore not be placed on the same line as figurative art.

Good abstract art is distinguished from less good by a combination of control of the material used, color knowledge, composition, personality and decisiveness. Each of these properties is present, albeit to varying degrees.
The work of a good abstract artist is consistent, knows how to maintain a permanently high level, without outliers.

                                                                                                                                                                                                                               Tekst en bewerking  Yves De Graeve     02/2018